หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
แจ้งเบาะแส/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
วิสัยทัศน์ อบต.สลกบาตร
“ตำบลแห่งความสุข มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศฐษฐกิจพอเพียง”
นายพรเทพ พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
ศาสนสถานในตำบลสลกบาตร
สาธารณสุขในตำบลสลกบาตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลสลกบาตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สลกบาตร
www.salokbatkpp.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร กับประชาชน ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนในตำบล เพื่อนำพัฒนาต่อไป  
 
 
 
 
นายพรเทพ พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร สอบถามได้ที่ เบอร์ 055-772099
 
  กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
 
 
  กิจการสภา
COUNCIL
  วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
วันวิสาขบูชา [ 30 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
แจ้งเตือนภัยการใช้เพจ Facebook ชื่อ ศูนย์ดำรงธรรม และ LINE ชื่อ ศูนย์ดำรงธรรม ปล [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทิ้งถิ่น กพ.ถ.77-019 [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ESS Help Me บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
รู้ไว้ จะได้ไม่ทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ตัวอย่างบัตรดี บัตรเสีย [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
สนง.กกต. เชิญชวนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสังเกตการณ์ในการเลือก [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง - วันเลือกตั้ง [ 11 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
มารู้จักกับบัตรเลือกตั้ง 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
การคัดกรองต้อกระจก [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
การประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมห [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
ร่วมกันสวมใส่เสื้อกำแพงเพชรเกมส์ [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
แอปพลิเคชัน SMART VOTE เครื่องมือที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ (บริเวณคลองสะพานสอง) ม.5 บ้านดอนงา [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 292 
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (บริเวณคลองหนองตะลุมพุก) ม.6 บ้านรังแถว [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (บริเวณคลองหนองไผ่) ม.2 บ้านโนนปอแดง [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
   
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 519 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 434 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 322 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองดอนทับช้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนงา [ 1 มิ.ย. 2566 ]ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสายลานตากข้าว หมู่ 2 บ้านโนนปอแดง ตำบลสลกบาตร [ 19 พ.ค. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองร่วมจาน 2 ฝั่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.77-03 [ 8 พ.ค. 2566 ]

   
 
 
 
กระดานสนทนา
     
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (29 เม.ย. 2565)    อ่าน 277  ตอบ 1  
ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 321  ตอบ 1  
อยากนำขวดมาแลกไข่ (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 298  ตอบ 1  
     
 
“ตำบลแห่งความสุข มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศฐษฐกิจพอเพียง”
 
คณะผู้บริหาร อบต.สลกบาตร
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
กพ 0023.6/ว 2856 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 (ด  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 2839 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ (ดู : 8)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 369 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 0)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2791 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4) [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2821 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 9) [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2792 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 1)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2822 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 14) [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.4/ว367 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2823 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ดู : 5)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 2775 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ดู : 12)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2824 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2819 การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 12)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2818 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ดู : 9)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2372 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2774 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู : 0) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว359 ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) (ดู : 3)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.5/ว 2739 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว356 แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว355 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว354 แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท. ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Password) จากเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
   
   
 
อบต.หนองแม่แตง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม 3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สลกบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2566 [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ทต.ไทรงาม เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เนื่องใน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 155 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางสูง [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ให้ ศพด.ในสังกัดอบต.ทรงธรรม ภา [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ให้โรงเรียนในเขต อบต.ทรงธรรม ภ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา ตามโครงการสนับสนุนน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ข่าวรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
   
   
 


ทม.กำแพงเพชร จ้างซ่อมแซมรถขยะอัดท้ายเบอร์ ๘ ทะเบียน ๘๑-๖๖๕๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างจัดทำบอร์ดโครงสร้างอัตรากำลังและบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ กระเช้ายกสูงไม่น้อยก [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองทอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดโนนใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองทอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาด หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง ตำบล [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองทอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสวนป่า หมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองทอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง ตำ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.เพชรชมภู จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลอง บริเวณบ้านนางฉลาด พูลพจน์ คลองวังชมภู หมู่ที่ 3 บ้านมอ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.เพชรชมภู จ้างโครงการขุดลอกคลองวังชมภู หมู่ที่ 3 บ้านมอเสือดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทต.คลองพิไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางขวัญเรือน ใจไหม (คลองพิไ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทต.คลองพิไกร จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 จากบ้านนายณรงค์ บัวบาน ถึงโรงเรียนบ้านบึงพิไกร หมู [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองใหม่พัฒนา (สายบริเวณบ้านนาย [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเสริมผิวจราจรถนนพูนดินลงลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านเปาะสวอง (สายบริเวณสา [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองเจริญ (สายบริเวณไร่นายสมัย เ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.หนองปลิง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.หนองปลิง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.หนองปลิง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทม.หนองปลิง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 กิจกรรมจัดส [ 2 มิ.ย. 2566 ]
   
 
 
 
 
SERVICE
 
ส่วนบริการต่างๆของ อบต.สลกบาตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
 
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
 
 
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ฐานข้อมูล วัด ศาสนสถาน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
 
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
OTOP
สถานที่สำคัญ ในตำบล
TRAVEL
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
สายตรงปลัด
 
โทร.
061-070-0055
 
นายทนงศักดิ์ สุขเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
 
   
 
 
GOOGLE
EARTH
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
  ความพึงพอใจในการให้บริการ
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055-772-099 โทรสาร : 055-771-899
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
จำนวนผู้เข้าชม 1,256,928 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-772-099