หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
แจ้งเบาะแส/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร สอบถามได้ที่ เบอร์ 055-772099
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ตำบลแห่งความสุข มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศฐษฐกิจพอเพียง”
  วิสัยทัศน์ อบต.สลกบาตร
 
นายพรเทพ พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
  ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี
  ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ
  การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างทั่วถึง
  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ลดรายจ่ายในครอบครัว
  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสานึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
  ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตรเป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
GOOGLE
EARTH
   
  NAX
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055-772-099 โทรสาร : 055-771-899
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
จำนวนผู้เข้าชม 1,336,585 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-772-099